background

GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning ("GDPR"). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen ("PUL") och gäller för alla EU‐ länder.

Övergripande beskrivning och termer Reglerna i GDPR har tagits fram för att skydda människors rättigheter avseende personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är en förlaga till GDPR, merparten av PUL finns också med i den nya GDPR förordningen.

Leverantören hanterar Slutkundens personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet. Berörda personuppgifter inhämtade från Slutkunden är förnamn, efternam, e-post och telefonnummer och personuppgiftsansvarig för dessa är Säljföretaget. Leverantören är således personuppgiftsbiträde och håller personuppgifterna för Säljföretagets räkning.

Personuppgifterna sparas på servrar placerade i norden (Simply.com) och används för identifiering av Slutkunden vid köp av varor och tjänster av Säljbolagen.

Begäran av Slutkunden om att ta bort sina personuppgifter skall riktas till respektive Säljföretag då Säljföretagen är personuppgiftsansvariga och således slutligen ansvariga för Slutkundens personuppgifter.

Radera personuppgifter

Om du vill radera dina personuppgifter så kan du kontakta info@lumibay.se med användarnamn och hos vilket företag du är registrerad så vidarebefordrar och genomför din förfrågan.

Messenger Vill du ha hjälp?
Stäng